Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z VVH SDH v roce 2010

 

Zápis z Výroční valné hromady 22.1.2010
 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
 
Program:
1)      schůzi zahájila a hosty přivítala paní Plačková

2)      byla schválena návrhová komise – navrhnuti a schváleni byli paní Lucie Flossmannová, paní Andrea Bobrová a pan Jan Bláha

3)      byla navrhnuta a schválena volební komise ve složení paní Květa Cyrilická, Jiří Vopat, Martin Fouček

4)      bylo provedeno krátké vystoupení kolektivu mladých hasičů - přípravky

5)      byly přečteny zprávy o činnosti SDH, JSDH, mládeži a zpráva o hospodaření

6)      proběhli volby do výboru SDH, byl navržen stávající výbor a nebyl podán proti návrh, stávající výbor byl schválen. Výbor SDH Jáchymov byl schválen ve složení: starosta SDH pan Vostrčil Jan, velitel JSDH pan Emil Plaček, zástupce velitele jednotky paní Anna Plačková, strojník jednotky a člen výboru SDH pan Pavel Peteřík, hospodář SDH slečna Blanka Krejzová, kronikář SDH slečna Věra Lišková, vedoucí mládeže a jednatel SDH paní Anna Plačková, webové stránky a člen výboru SDH pan Václav Lebeda. Předsedou revizní komise byla zvolena paní Zuzana Blafková a členy revizní komise slečna  Lenka Flossmannová a pan Liška Václav. Dále byli navrženi kandidáti na okresní konferenci – paní Andrea Bobrová, Lucie Flossmannová a pan Jan Vostrčil. Jelikož na konferenci jedou pouze dva kandidáti mezi ženami se rozhodne dle jejich volna. Na VVH byli navrženi také kandidáti do OV OSH – pani Anna Plačková do VV OSH, pan Václav Liška do Rady preventistů a slečna Blanka Krejzová do revizní komise OSH, všichni navržení byli schváleni.
 
7)      Následovalo ocenění členů SDH Jáchymov – viz příloha

8)      Byla přečtena a schválena , následně podepsána dohoda mezi městem Jáchymov, SDH a JSDH Jáchymov

9)      Starosta SDH přečetl návrh plánu práce a plán práce výboru SDH, který byl následně schválen

10)  Diskuse:
a) návrh na zvýšení členských příspěvků od roku 2011 na 200,- Kč ročně
b) návrh na vyloučení členů z SDH dle čl.23 ve stanovách za neplacení členských příspěvků za jeden rok
c) návrh na úhradu 25% částky dorostu za soustředění, dle snahy a práce v SDH
d) pan starosta města Ing. Grulich – poděkoval SDH a jednotce za práci odvedenou v uplynulém roce a popřál mnoho úspěchů v roce novém
e) pan Dziuba – Policie ČR Jáchymov – poprvé se představil oficiálně členům jednotky, poděkoval za spolupráci mezi jednotkou a policií při společných zásazích a vyjádřil přání v další a pokračující spolupráci
f) pan Schwarz z jednotky Boží Dar- popřál hodně zdaru do nového roku a hodně šťastných a společných zásahů a spolupráce
g) pan David Grůza – za federaci požárního sportu, seznámil přítomné s programem pro dorost na letošní rok a seznámil přítomné s novým projektem na který přispěje také Karlovarský kraj.
 
11) Byli přijati nový členové do SDH Jáchymov – pani Božena Kubíková, Pavla Lísková a      pan Pavel Špetla
 
12) Na závěr bylo přečteno usnesení, které bylo následně jednohlasně schváleno( viz    příloha   ke zprávě VVH
 
 
 
Zapsala Anna Plačková
Jednatel SDH Jáchymov