Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Požárního sboru

v Jáchymově


      Až do stého výročí založení požárního sboru v Jáchymově není možné nalézt žádnéinformace. Od druhé světové války je pohřešován i historický prapor požárního sboru. Z této doby se zachovalo pouze několik fotografií ze cvičení sboru mezi oběma válkami. I z doby po II. světové válce jsou uchovány zprávy více než skromné.
       Vzhledem k tomu, že po II. světové válce se vyměnila v Jáchymově podstatná část obyvatelstva, že německé obyvatelstvo většinou odešlo z Jáchymova v rámci odsunu, bylo se třeba postarat, aby město nezůstalo bez požární ochrany.
       Hned v roce 1945 došlo k znovu založení požárního sboru z řad osídlenců Jáchymova.
       Na paměť těch, kteří se obětavě podíleli na založení nového sboru a na jeho práci v prvních dobách, buď zde též uvedena jména zakládajících členů sboru:

Bláha Bohumil
Jirsa Ladislav
Jupa Václav
Karel Jiří
Lubina Josef
Langhammer Jan
Chochola Stanislav
Vavřina Karel
Fischer Karel
Šubert Vilém
Vitner Oldřich
Nacházel Josef
Sauer Karel


      Postupně byli pro práci ve sboru získáváni i další občané. Po starostovi sboru
p. Němcovi byl v roce 1947 zvolen novým starostou sboru ředitel národní školy
p. Vobr Josef, za jehož působení vyvíjel sbor značnou činnost, jak na úseku požární ochrany tak i činnost společenskou a politickou. Velitelem sboru byl v jeho počátcích p. Vitner Oldřich. V roce 1947 byly založeny i pobočné sbory na Novém Městě a Suché.
      

 Požární sbor udržoval styky i se sbory, odkud členové přišli do Jáchymova. Členové požárního sboru v Jáchymově se tak např. zúčastnili oslav 80. výročí sboru v Kutné Hoře.
      

 Činnost sboru v Jáchymově i navenek připomínají a připomínat i do budoucna dva památníky, které sbor v Jáchymově vybudoval. 28. října 1947 odevzdal sbor městu pomník " Nové dějiny", který byl vybudován v parčíku před museem jako památník nového období Jáchymova, který po staletí se stal městem českým, kde však také našli nový domov i příslušníci dalších národností žijících v našem státě.
       

 Pomník byl postaven společnou prací členů sboru na návrh starosty sboru
p. Vobra. Odhalení pomníku, který za město převzal do ochrany předseda Města Jan Šnorek, bylo slavností celého širokého okolí.

 O rok později se požární sbor postaral o důstojné uložení čtyř sovětských válečných zajatců, jednoho polského vojína a neznámého Francouze z pochodu smrti. Za druhé světové války byly do Jáchymovských dolů nejprve nasazeni francouzští a potom sovětští váleční zajatci, z nichž někteří v dolech za nelidských podmínek zahynuli. Byli pochováni u zdi hřbitova a o jejich hroby pečoval po válce hrobník p. Malý, který byl současně členem požárního sboru.

 V roce 1948 byly tělesné pozůstatky exhumovány a důstojným způsobem uloženy do nového společného hrobu, který byl na hřbitově na hřbitově požárním sborem vybudován. Ve dnech 1. a 2. listopadu byla ne hřbitově vykopána hrobka a tato vyzděna. Exhumaci provedli společně starosta sboru a p. Malý. Tělesné pozůstatky byly uloženy do tří rakví, které sbor zakoupil od městského národního výboru. Pomník i hrobka byly pořízeny nákladem 15 000,- z prostředků požárního sboru.

Na hrobce je umístěn nápis:

 

Zde našli poslední odpočinek

4 sovětští zajatci

1 Polák

a jeden neznámý z pochodu smrti

jako oběti nacismu

Spěte klidně v české zemi !

 

 

 

 

 Sbor vyvíjel i činnost osvětovou a společenskou. Byly to společenské večery, divadelní představení, a jiné, na nichž se scházeli nejen členové sboru, ale i četní občané města.

 Přitom sbor nezapomínal na svou činnost a úkoly prvořadé, tj. ochranu veřejného a soukromého majetku při požárech i jiných živelných pohromách a na požární prevenci včetně náboru nových členů a jejich školení.

 Významným mezníkem v činnosti sboru byl rok 1951, kdy na návrhy MěstNV ze dne 12. února 1951 a po předchozím jednání se zástupci MSP bylo ustanoveno ve smyslu vládního nařízení ze dne 26. září 1950 veřejné hasičstvo národního výboru. Velitelem nového sboru se stal Augustin Bureš a vybraní členové sboru složili slib do rukou předsedy MěstNV. Sám Městná se ujal iniciativně náboru nových členů, aby měl nejméně 5 devítičlenných družstev a devítičlennou zálohu.

 Sboru tak odpadlo mnoho starostí, neboť značná část finančních nákladů na činnost sboru od té doby jsou hrazeny z prostředků veřejných. V letech 1965 až 1967 byla vybudována nová hasičská zbrojnice. Nahradila tak starou zbrojnici, která byla nevyhovující. Nová zbrojnice byla vybavena novou moderní technikou zakoupením cisternového vozu CAS-25 RTHP, z vlastních finančních prostředků.

 

Použitý materiál: Almanach 135 let SDH v Jáchymově